Jak obchodziliśmy święto Edukacji Narodowej?

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez ustanku zdobywa,
ten może być nauczycielem innych. /Konfucjusz/


107313 października - jak co roku - obchodziliśmy w naszej szkole Święto Komisji Edukacji Narodowej. Tego dnia wszyscy nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, zaproszeni na uroczystości nauczyciele emeryci oraz uczniowie przyszli do szkoły odświętnie ubrani i w wyśmienitych humorach. Głównym punktem szkolnych obchodów tego święta była akademia, która rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor - Haliny Żelisko. Pani dyrektor złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły, a także odczytała nazwiska osób odznaczonych w tym roku za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

W tym roku Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymała p. Izbela Prokopiuk, srebrny - p. Małgorzata Stasiuk, brązowy zaś - p. Barbara Szewc. Medalem Komisji Edukacji Narodowej wyróżniono w tym roku p. Justynę Mirończuk. Ponadto pani dyrektor ogłosiła laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Biała Podlaska, którymi zostały: p. Małgorzata Stasiuk i p. Justyna Mirończuk. Pani Małgorzata Stasiuk została nagrodzona też Złotą Odznaką ZNP.
Następnie pani dyrektor wyróżniła grupę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły. W tym roku Nagrodę Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze otrzymały: p. Lidia Kowaluk, p. Ewa Sowa, p. Elżbieta Szulak i p. Anna Zdunek. Pani dyrektor wyróżniła też pracowników administracji i obsługi, a mianowicie: p. Barbarę Osikowską, p. Izabelę Skwarek - Męczyńską i p. Janinę Kamińską.
Akademia zakończyła się częścią artystyczną przygotowaną przez kl. IVb pod kierunkiem p. Anny Zdunek. Udział w niej wziął także nasz szkolny chór pod opieką p. Piotra Hryciuka.
Życzeniom i miłym słowom nie było w tym dniu końca, dlatego twarze pracowników szkoły i uczniów rozjaśniały uśmiechy. Życzymy wszystkim członkom naszej szkolnej społeczności, aby towarzyszyły nam one nie tylko od święta, ale i każdego, powszedniego dnia.

Narodowe czytan...
Narodowe czytanie Narodowe czytanie
Narodowe czytan...
Narodowe czytanie Narodowe czytanie
Narodowe czytan...
Narodowe czytanie Narodowe czytanie
Narodowe czytan...
Narodowe czytanie Narodowe czytanie
Narodowe czytan...
Narodowe czytanie Narodowe czytanie
Narodowe czytan...
Narodowe czytanie Narodowe czytanie