• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

XIII Międzyszkolny konkurs recytatorski w języku angielskim

15 grudnia rozstrzygnęliśmy XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w języku angielskim „English Recitation Contest” organizowany przez p. Małgorzatę Adamiuk i p. Annę Zdunek. Konkurs ten adresowany jest do uczniów z klas IV-VIII bialskich szkół podstawowych. Ma on celu rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów, upowszechnianie poezji krajów anglojęzycznych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, a także szerzenie zainteresowania nauką języka obcego wśród uczniów szkół podstawowych.

W tym roku ze względu stan epidemiczny i edukację zdalną przeprowadziliśmy ten konkurs w nietypowy sposób. Komisja konkursowa obejrzała nagrane wystąpienia uczniów, po czym wyróżniła kolejnymi miejscami następujące osoby: 


I m. – Kacpra Pieńkowskiego z SP w Grabanowie

II m. – Sylwię Węgiełek z SP nr 1

III m. – Wiktorię Pawluk z SP nr 5.

Jury przyznało też wyróżnienie Gabrieli Romaniuk z SP nr 9.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu – pamiątkowe dyplomy. 

Serdecznie gratulujemy uczniom wyróżnionym w tegorocznym konkursie! Wszystkim zaś uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za trud przygotowania i zapraszamy do brania udziału w kolejnych jego odsłonach.

Zapraszamy do wysłuchania recytacji laureatów konkursu.

1 miejsce

 

 

2 miejsce

 

 

3 miejsce

 

 

Wyróżnienie

 

Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube