Informacja

Szanowni Rodzice, 
w związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID 19 w Polsce i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom, a także Państwa najbliższym przypominamy:
 
Wytyczne dla rodziców i osób z zewnątrz
1.     W szkole, do odwołania, obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i osób trzecich do budynku szkolnego, oprócz sytuacji szczególnych. Zakaz nie dotyczy rodziców uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.
2. Uczniowie klas pierwszych mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce dostępnym środkiem  dezynfekującym.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanychz bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli: stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Wyznaczona przestrzeń poruszania się dla opiekunów obejmuje wejście dolne szkoły oraz obszar korytarza przy szatni.

6. Opiekunowie uczniów klas wyższych niż pierwsza szkoły podstawowej odbierają uczniów poprzez domofon umieszczony przy dolnym wejściu szkoły.

7. Osoby z zewnątrz wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym i zobowiązane są do stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz.

8. Po wejściu do budynku i dezynfekcji rąk osoby z zewnątrz wpisują się na listę oraz mogą poruszać się tylko w wyznaczonym obszarze obejmującym przejście korytarzem głównym prowadzącym dosekretariatu.

 
 
W związku z powyższymi Rodzice do szkoły wchodzą po wcześniejszym umówieniu się z wychowawcą. 
Rodzice odprowadzają uczniów tylko i wyłącznie do szatni z zachowaniem dystansu społecznego. 
Szanowni Rodzice prosimy o wyrozumiałość i pomoc w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.