Konkurs Matematyczno - Logiczny „Arcymistrz mnożenia”

logo 2020Zapraszam do udziału w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Konkurs polega na rozwiązywaniu przez Uczniów zadań matematyczno-logicznych, które wymagają logicznego myślenia oraz umiejętności w zakresie mnożenia i dzielenia liczb naturalnych, wybranych przez Organizatora i udostępnionych w postaci elektronicznej Uczniom z poszczególnych Kategorii drogą elektroniczną. Każdy zainteresowany Uczestnik wchodzi na stronę internetową Konkursu dostępną pod adresem  http://www.wmtday.org/pl/konkurs-matematyczno-logiczny-2020-rejestracja i wprowadza KOD, który otrzymuje od nauczyciela matematyki.

W przypadku Uczniów, którzy są nieletni, konto zakładają w ich imieniu rodzice/opiekunowie prawni i składają odpowiednie oświadczenia wskazane w formularzu rejestracyjnym co do zgody na przystąpienie Ucznia do Konkursu. Rodzice, których dzieci chcą wziąć udział w tym konkursie, powinni poinformować o tym nauczyciela matematyki na e-dzienniku, w odpowiedzi otrzymają kod dostęp wygenerowany dla ich dziecka. Rodzice powinni zapoznać się z regulaminem konkursu umieszczonym pod adresem http://www.wmtday.org/pl/konkurs-matematyczno-logiczny-2020 . 

Pierwsze zadania pojawią się w poniedziałek, więc rejestracja ucznia powinna nastąpić (najpóźniej) w poniedziałek po południu.        

                                                                               AK