• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Konkurs Matematyczno - Logiczny „Arcymistrz mnożenia”

logo 2020Zapraszam do udziału w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Konkurs polega na rozwiązywaniu przez Uczniów zadań matematyczno-logicznych, które wymagają logicznego myślenia oraz umiejętności w zakresie mnożenia i dzielenia liczb naturalnych, wybranych przez Organizatora i udostępnionych w postaci elektronicznej Uczniom z poszczególnych Kategorii drogą elektroniczną. Każdy zainteresowany Uczestnik wchodzi na stronę internetową Konkursu dostępną pod adresem  http://www.wmtday.org/pl/konkurs-matematyczno-logiczny-2020-rejestracja i wprowadza KOD, który otrzymuje od nauczyciela matematyki.

W przypadku Uczniów, którzy są nieletni, konto zakładają w ich imieniu rodzice/opiekunowie prawni i składają odpowiednie oświadczenia wskazane w formularzu rejestracyjnym co do zgody na przystąpienie Ucznia do Konkursu. Rodzice, których dzieci chcą wziąć udział w tym konkursie, powinni poinformować o tym nauczyciela matematyki na e-dzienniku, w odpowiedzi otrzymają kod dostęp wygenerowany dla ich dziecka. Rodzice powinni zapoznać się z regulaminem konkursu umieszczonym pod adresem http://www.wmtday.org/pl/konkurs-matematyczno-logiczny-2020 . 

Pierwsze zadania pojawią się w poniedziałek, więc rejestracja ucznia powinna nastąpić (najpóźniej) w poniedziałek po południu.        

                                                                               AK     

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.