LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI

lwdn

22 września uczniowie klasy 7b brali udział w „Lubelskich Wirtualnych Dniach Nauki”. Uczelnie publiczne Lublina wspólnie z Urzędem Miasta Lublin stanęły na wysokości zadania i zorganizowały wspólną, innowacyjną formułę festiwalu online. Inicjatywa miała na celu upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych.

Uczniowie zapoznali się z następującymi projektami;

1. dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS – Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS) Czy Ziemia pomieści nas wszystkich?

2. mgr Anna Bukowska – Uniwersytet Dziecięcy UMCS Zabawa nauką

3. prof. dr Stefaan Poedts – Katedra Fizyki Teoretycznej (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS) Solar storms: beautiful but dangerous!

4. dr Marcin Barszcz – Katedra Informatyki (Wydział Elektrotechniki i Informatyki PL) Proces skanowania 3D dużych obiektów architektonicznych z obszaru Jedwabnego Szlaku

5. dr inż. Leszek Gardyński, prof. PL – Katedra Inżynierii Materiałowej (Wydział Mechaniczny PL) Pojazdy specjalne made in Politechnika Lubelska

6. mgr inż. Piotr Surdacki – Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej (Wydział Mechaniczny PL) Obróbka plastyczna metali na podstawie procesu walcowania pierścieni stalowych na gorąco

7. dr Lidia Bandura, dr Szymon Malinowski – Katedra Geotechniki (Wydział Budownictwa i Architektury PL) W chemicznym ogrodzie, czyli efektowne reakcje i zjawiskowe procesy fizykochemiczne

LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI
LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI
LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI
LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI
LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI
LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI
LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI