• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI

lwdn

22 września uczniowie klasy 7b brali udział w „Lubelskich Wirtualnych Dniach Nauki”. Uczelnie publiczne Lublina wspólnie z Urzędem Miasta Lublin stanęły na wysokości zadania i zorganizowały wspólną, innowacyjną formułę festiwalu online. Inicjatywa miała na celu upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych.

Uczniowie zapoznali się z następującymi projektami;

1. dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS – Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS) Czy Ziemia pomieści nas wszystkich?

2. mgr Anna Bukowska – Uniwersytet Dziecięcy UMCS Zabawa nauką

3. prof. dr Stefaan Poedts – Katedra Fizyki Teoretycznej (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS) Solar storms: beautiful but dangerous!

4. dr Marcin Barszcz – Katedra Informatyki (Wydział Elektrotechniki i Informatyki PL) Proces skanowania 3D dużych obiektów architektonicznych z obszaru Jedwabnego Szlaku

5. dr inż. Leszek Gardyński, prof. PL – Katedra Inżynierii Materiałowej (Wydział Mechaniczny PL) Pojazdy specjalne made in Politechnika Lubelska

6. mgr inż. Piotr Surdacki – Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej (Wydział Mechaniczny PL) Obróbka plastyczna metali na podstawie procesu walcowania pierścieni stalowych na gorąco

7. dr Lidia Bandura, dr Szymon Malinowski – Katedra Geotechniki (Wydział Budownictwa i Architektury PL) W chemicznym ogrodzie, czyli efektowne reakcje i zjawiskowe procesy fizykochemiczne

LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI
LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI
LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI
LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI
LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI
LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI
LUBELSKIE WIRTU...
LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube