„Matematyka w kropce”

kropkiMiędzynarodowy Dzień Kropki to okazja do ogłoszenia konkursu pt. „Matematyka w Kropce”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-VIII. Uczeń, biorący udział w konkursie, powinien wykonać pracę plastyczną zgodnie z następnymi wytycznymi:

- na kartce A4 należy narysować największe, jak można koło; 

- narysowane koło należy wyciąć;

 

- na wyciętym kole trzeba wykonać rysunek złożony z kolorowych kropek (kółeczek) o różnej wielkości;

- rysunek powinien zawierać elementy związane z matematyką.

    Tak wykonaną pracę należy na odwrocie podpisać (imię, nazwisko, klasa) i oddać nauczycielowi matematyki do 25.09.2020 r. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i zaprezentowane na wystawie w ramach X Dnia Tabliczki Mnożenia. 

                                AK