• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

„Święty Jan Paweł II widziany oczami i sercem dziecka”

zuzanna rudzka

W dniu 29 maja 2020 roku rozstrzygnięto

Międzyszkolny konkurs literacko-plastyczny

„Święty Jan Paweł II widziany oczami i sercem dziecka”

zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka. Na konkurs wpłynęło 47 prac plastycznych i 18 literackich. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów.

Kategoria plastyczna

I miejsce                            

ZUZANNA RUDZKA       kl. 3a    

Katolicka Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida

II miejsce

TOMASZ ŁUKJAŃCZUK kl. 1a    

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia

III miejsce

KAROLINA CHRZĄSZCZ kl. 2b

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski

Wyróżnienia

JAKUB PAUTA   kl. 1a

Katolicka Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida

HELENA PAJCZUK kl. 3d

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi

Kategoria literacka

I miejsce

JAN MARKIEWICZ kl. 5e

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi

II miejsce

MARIA FLOREK kl. 6b

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski

III miejsce

ANIELA MAKSYMIUK kl. 5a

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Kochanowskiego

Wyróżnienia

MARCIN WROTKOWSKI 6e

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi

JULIA BIELECKA 6b

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział.

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube