Świetlica szkolna

swietlica

 

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.45 do 16.15

 regulamin

Wychowawcy świetlicy

mgr Justyna Jakubczyk – kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy

mgr Emilia Biała Białecka – wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Korniluk – wychowawca świetlicy

mgr Renata Szydłowska– wychowawca świetlicy

 

Głównymi zadaniami naszej świetlicy jest:

  • stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
  • zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
  • pomoc uczniom przejawiającym braki w opanowaniu podstaw programowych.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

  • plastyczne,
  • czytelnicze,
  • komputerowe,
  • zajęcia dydaktyczne,
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci.

 

Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica

Zapisz

Zapisz

Zapisz