Stołówka szkolna

Stołówka szkolna

jadlospis

Od miesiąca października 2020 roku odpłatność za obiady przyjmowana będzie wyłącznie na konto bankowe nr:  22  1020  1260  0000  0402  0159  2641.

Termin i kwota odpłatności, z uwzględnieniem odpisów za dany miesiąc, dostępna będzie indywidualnie na e-dzienniku.

W treści przelewu należy wpisać miesiąc, za który uiszczana jest odpłatność, imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.