• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Rekrutacja

unnamed

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

W związku z małą ilością wniosków do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 oddział  nie zostanie utworzony.

 

Dyrektor szkoły

mgr inż. Przemysław Olesiejuk

 

 

Rekrutacja dzieci do pierwszych klas szkół podstawowych 2020/2021

 

Potwierdzenie woli

Szanowni Rodzice Kandydatów!

W dniu 21 kwietnia 2020 r. godz. 13.00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Publikacja nastąpi także na stronach internetowych szkół podstawowych. 

W przypadku zakwalifikowania Państwa dziecka do szkoły należy taką informację potwierdzić telefonicznie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail szkoły. Potwierdzenie woli będzie możliwe od dnia 21 kwietnia 2020 r.  od godziny 13.00 do 24 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.

Pisemne oświadczenie woli, będzie można dostarczyć po odwieszeniu zajęć w szkołach.

W dniu 28 kwietnia 2020 r. godz. 13.00 na stronach internetowych szkół  podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

W razie jakichkolwiek pytań czy trudności prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą podstawową.

Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Biała Podlaska od 1 września 2020 r.

Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska

 Rekrutacja spoza obwodu

 Wniosek i oświadczenia dla kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu

Oświadczenie - zamieszkanie - bp

Oświadczenie - rodzeństwo

Oświadczenie - ukończenie  oddziału przedszkolnego

Oświadczenie - miejsce  pracy

Oświadczenie - zamieszkanie - obwód

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej

SP_Wniosek o przyjecie do kl. I 2020 r. spoza obwodu

 

 Rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 2020/2021

Szanowni Rodzice Kandydatów!

W dniu 7 kwietnia 2020 r. godz. 13.00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Publikacja nastąpi także na stronach internetowych przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.                        

W związku z powyższym dostaną Państwo informację na adres e-mail podany podczas rejestracji dziecka w systemie elektronicznym o zakwalifikowaniu  lub niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Powyższą informację można również sprawdzić logując się na konto dla rodzica w systemie rekrutacji dzieci.

W przypadku zakwalifikowania Państwa dziecka do przedszkola  lub oddziału przedszkolnego należy zalogować się na konto:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska i wykonać operację „Potwierdź wolę”.                      

Potwierdzenie woli w systemie rekrutacji będzie możliwe od dnia 7 kwietnia 2020 r. od godziny 13.00 do 15 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00. Pisemne oświadczenie woli, będzie można dostarczyć po odwieszeniu zajęć w przedszkolach.

W dniu 17 kwietnia 2020 r. na stronach internetowych przedszkoli i szkół  podstawowych z oddziałami przedszkolnymi zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

W razie jakichkolwiek pytań czy trudności prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem lub szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi         

 

zapraszamydo naszej szkoly

Koło dziennikarskie

W zajęciach koła dziennikarskiego biorą udział uczniowie z klas IV-VI interesujący się dziennikarstwem, ciekawi świata, którym problemy rówieśników (szczególnie ze środowiska lokalnego) nie są obce. Młodzi redaktorzy stanowiący grupę ok. 15 osób) spotykają się na zajęciach prowadzonych przez p. Annę Zdunek i wspólnie nadają kształt gazetce szkolnej - „Kurierowi Jedynki”. Pod takim tytułem gazetka szkolna wychodzi od roku 2003.

Uczniowie redagujący „Kuriera Jedynki” spotykają się na cotygodniowych warsztatach, podczas których poznają cechy charakterystyczne różnych gatunków dziennikarskich, samodzielnie piszą zarówno dłuższe, jak i krótsze formy wypowiedzi, a także tworzą szatę graficzną do napisanych przez siebie tekstów. Młodzi pasjonaci dziennikarstwa odwiedzają też lokalne redakcje gazet, chcąc zobaczyć z bliska, jak wygląda praca zawodowych dziennikarzy.

Szkolna gazetka „Kurier Jedynki” wychodzi raz na dwa miesiące w nakładzie około 50 egzemplarzy i jest kolportowana na terenie szkoły przez uczniów należących do koła dziennikarskiego.

20180220 094602

20180220 094732

20180220 094750

20180220 094829