• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Rada Rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO

     W dniu 8 listopada 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców, w trakcie którego, między innymi, przyjęto uchwałę dotyczącą sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na działalność statutową RR. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 pozostaje bez zmian i wynosi 55zł od rodziny.

Wpłaty należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 1
ul. Narutowicza 41

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Nr rachunku: 35 8025 0007 0023 4160 2000 0010
Tytuł: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa


W tym roku zebrane składki chcemy przeznaczyć między innymi na:

 • nagrody rzeczowe i książkowe dla wyróżniających się uczniów, laureatów konkursów szkolnych i imprez sportowych;
 • dofinansowanie uroczystości szkolnych: np. Ślubowanie klas I. Pasowanie przedszkolaka, Dzień dziecka i sportu, dyplomy na zakończenie roku szkolnego;
 • udzielanie pomocy finansowej uczniom w sytuacjach losowych, dofinansowanie do wyjazdów klasowych lub wyjścia do kina;
 • wydatki na pomoce dydaktyczno-wychowawcze, książki do biblioteki, „Piknik rodzinny”.


     Pragniemy podziękować wszystkim za dokonane wpłaty w ubiegłym roku, dzięki nim mogliśmy wspierać, nagradzać i zachęcać do większej aktywności naszych uczniów. Przypominamy, iż dokonywanie wpłat na Radę Rodziców jest dobrowolną sprawą każdego rodzica. Dla jednych z Państwa jest to niewielka kwota, dla innych jest kolejnym kłopotliwym wydatkiem. Rozumiemy to i tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę.

                                                                   
                                                                     Prezydium Rady Rodziców

Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube