• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2007/2008

RODZAJ KONKURSU
LAUREACI
ORGANIZATOR
NAUCZYCIEL ODPOWIEDZIALNY

Konkurs ortograficzny

klas II - III

I miejsce:

Żurek I. II a

Czublun P. II b

II miejsce:

Harasimiuk M.IIa

W kl. III

I miejsce:

Sęczyk J.

II miejsce:

Olszewska N.

Beczek M.

III miejsce:

Czyżewski A.

Szkoła Podstawowa nr 1

P. Barbara Szewc

Konkurs matematyczny klas II

I miejsce:
Kościuszko P.IIa

Flossmann G.IIb

II miejsce:
Mróz P. IIa
III miejsce:
Semeniuk W. IIb

Szkoła Podstawowa nr 1

P. Ewa Sowa

Konkurs matematyczny klas III

I miejsce:

Niewiadomski I.

Wróblewski T.

II miejsce:

Sęczyk J.

III miejsce:

Beczek M.

Szkoła Podstawowa nr 1

P. Bożena Krawczyk - Matysek

Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny

„PEKIN 2008”

Wyróżnienie:

Kirczuk C.

Polonia Polska w Warszawie

P. Małgorzata Bilkiewicz

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodej Polonii

Wyróżnienie:

Waszczuk M.

Adamowicz K.

Polonia Polska w

Warszawie

P. Bożena Krawczyk –
Matysek
Konkurs SKO
II miejsce w regionie lubelsko – podkarpackim

(eliminacje krajowe)

Bank PKO BP SA
P. Bożena Krawczyk –
Matysek
Konkurs ortograficzny

klas IV -VI

I miejsce:

Szyc A. VI b,

II miejsce:

Arejan E. VI b,

III miejsce:

Sęczyk A. V a.

Szkoła Podstawowa nr 1

P. Elżbieta Szulak,

P. Barbara Klimiuk

Międzyszkolny

konkurs matematyczny

„Myślenie w cenie”

I miejsce:

Grzegorzewski Daniel - V a,
II miejsce:
Sęczyk A. Va
III miejsce:
Lipka J. Va

Szkoła Podstawowa nr 6

P. Barbara Kacprowska
Szkolny konkurs matematyczny
klas IV –VI
I miejsce:
Pawłowski K. VIa,

II miejsce:

Nazaruk E. Vb

Szkoła Podstawowa nr 1

P. Barbara Kacprowska

P. Jolanta Mazuruk

Kangur 2008
wyróżnienia:

Czyżewski A.IIIa

Wróblewski

Tomasz III a

Jeleń A. IV b

Sałuch I. IV b

Chwaluk M. Va

Lipka J. Va
Laudy A. VI a

Pawłowski K.VIa

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych działające pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Toruńskiego

(LSCDN w Białej Podlaskiej)

P. Ewa Sowa,

P. Małgorzata Bilkiewicz,

P. Barbara Kacprowska

P. Jolanta Mazuruk

Kangurek 2008
wyróżnienia:
Flossmann G.IIb,

Okoń M. II b

P. Małgorzata Stasiuk

Konkurs matematyczny

Finalista:

Pawłowski K. VIa

Lubelskie Kuratorium Oświaty

P. Jolanta Mazuruk
Konkurs na grafikę komputerową

„Cudaki zwierzaki”

III miejsce:

Waszczuk M. IIa

Wyróżnienie:

Petruczenko

Andżelika II a,

Bobińska E. IV b

OKK „Eureka”.

P. Iwona Kulpa

Konkurs języka angielskiego

IV miejsce:

Szyc A. VI b

Szkoła Podstawowa nr 1

P. Małgorzata Głuchowska

Konkurs o krajach anglojęzyczn.

Klasa VI b

Szkoła Podstawowa nr 1

P. Małgorzata Głuchowska

Konkurs na plakat o krajach anglojęzyczn.

Klasa IV a

Szkoła Podstawowa nr 1

P. Małgorzata Głuchowska,

P. Barbara Klimiuk.

Konkurs recytatorski z języka angielskiego
wyróżnienie:

Szyc A. VI b

Szkoła

Podstawowa nr 1

P. Małgorzata
Głuchowska,

P. Barbara Klimiuk

Konkurs ortograficzny z

języka angielskiego

I miejsce:

Szyc A. VI b

II miejsce:

Arejan E. VI b

III miejsce:

Sęczyk A. V a

Szkoła Podstawowa nr 1

P. Małgorzata
Głuchowska,

P. Barbara Klimiuk

Konkurs literacki

„Radości i smutki moich literackich rówieśników”

I miejsce:

Roszkowski P.Va

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej i

Zarząd Oddziału

Stowarzyszeń

Bibliotek Polskich

w Białej Podlaskiej
P. Barbara Klimiuk
Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube