• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2005/2006

Rodzaj konkursu Laureaci Organizator Nauczyciel
"Moja przygoda w muzeum" III - N. Olszewska I a
III - K. Adamowicz "O"
wyróżn.J. Sęczyk VIa
Muzeum Południowego Podlasia J. Mirończuk
I. Prokopiuk
"Konkurs na zakładkę do książki" I - I. Gałecka VIa
M. Lewczuk IIIa
II -. A. Sęczyk IIIa
M. Remiszewska Ia
III - G. Abramowicz Ia
wyróżnienia:
W. Omelaniuk Ia
A. Omelaniuk IIIb
M. Dawidziuk IIIa
Biblioteka szkolna J. Mirończuk
"Konkurs na wierszyk o bibliotece" I - J. Adamowicz VIb
II - A. Trochonowicz IIa
III - E. Nazaruk IIIb
wyróżnienia:
M. Manukyan IIIb
E. Lubańska IIIb
J. Kuźmiuk IVa
M. Mikołajuk IIIb
Biblioteka szkolna J. Mirończuk
"Pomóż zwierzętom przetrwać zimę" Nagrodzono K. Lubaszko Va Osiedlowy Dom Kultury J. Mirończuk
Konkurs dla czytelników "Kumpla" I - N. Lubaszko IIa Czasopismo "Kumpel" M. Bilkiewicz
Konkurs "Pocztówka - Jan Paweł II" - wydzieranka Klasy I - III
I - A. Romaniuk IIb
II - N. Lubaszko IIa
III - K. Chmiel IIa
wyróżnienia:
E. Lubańska IIIb
W. Skwara IIa
C. Kurczuk IIa
A. Jakubiuk IIa
A. Trochonowicz IIa
Klasy IV - VI
I - S. Rafał VIa
II - P. Miszkiel IVb
III - M. Perliński IVa
wyróżnienia:
W. Misiejuk IVa
A. Maleńczuk IVa
K. Lubaszko Va
Szkoła A. Rogulska
"Nie lękajcie się w nauczaniu Jana Pawła II" - plakat Klasy I - III
I - M. Gałecki IIIa
II - P. Michałowska IIIa
III - N. Olszewska Ia
wyróżnienia:
H. Ostrowski IIb
M. Negherbon IIa
I. Sałuch IIb
J. Dorosz IIb
Klasy IV - VI
I - A. Maleńczuk IVa
K. Lubaszko Va
II - A. Mróz VIa
III - D. Ślązak IVa
wyróżnienia:
P - DębickaIVa
A. Kazana VIa
M. Beczek VIb
Szkoła A. Rogulska
Konkurs biblijny "Matka Boża" w klasach V I - K. Strupiechowska Va
B. Bańka Vb
II - O. Chwalczyk Vb
III - P. Gardys Vb
wyróżnienia:
B. Sadowski Va
M. Majewski Vb
Szkoła A. Rogulska
Konkurs na kartę świąteczną w klasach IV - VI Wykonano 30 kart Osiedlowy Dom Kultury J. Mirończuk
Międzyszkolny konkurs języka angielskiego klas VI IV - G. Gardys VIa Szkoła Podstawowa nr 9 E. Ołdachowska
Konkurs matematyczny klas drugich.

Agnieszka Jeleń IIb

Cezary Kirczurczuk II a

Tomasz Przybysz II a

Hubert Ostrowski II b

Edyta Wyrodek IIa
Szkoła Bożena Matysek
Konkurs matematyczny klas trzecich.

I Emilia Nazuruk III b

II Aleksandra Sęczuk III a

III Daniel Grzegorzewski IIIa
Szkoła

Barbara Szewc

Konkurs ortograficzny klas II i III.

I Jan Jobda III a

II Emilia Nazuruk III b

III Michał Chwalik III a

I Alicja Laudy II a

II Igor Sałuch II b

Tomasz Przybysz II a

III Artur Szeszko II b

Ewa Sowa

Szkolny konkurs ortograficzny kl. IVkl. V–VI

I Anna Karwowska IV a

II Anna Przybysz IV b

III Agata Melańczuk IV a

I Karolina Korszeń

II Jakub Sęczyk

III Michał Beczek

Elżbieta Szulak
Konkurs SKO
II miejsce w regionie lubelsko-podkarpackim.
Bożena Matysek
Konkurs przedmiotowy z matematyki. II etap okręgowy Patryk Woźniak
Jolanta Mazuruk
Konkurs „Kangur” klas III-IV. Wyróżnienie: Michał Chwaluk
Małgorzata Stasiuk
Konkurs recytatorski
Edyta Wyrodek Udział w Wojewódzkim Koncercie Laureatów w Lublinie Małgorzata Bilkiewicz
Konkurs recytatorski poezji Jana Pawła II klas III-IV.

Agnieszka Waszczuk

Michał Ladwiniec
Szkoła Anna Rogulska
Konkurs z okazji rocznicy śmierci Jan Pawła II „Krzyżówka”
Szkoła Anna Rogulska
VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Nie lękajcie się”

kl. I-III Igor Sałuch

Agnieszka Melaniuk

kl. IV-VI Karolina Lubaszko

Agnieszka Waszczuk
Szkoła Anna Rogulska
Konkurs Literacki Bajki, bajeczki
III Aleksandra Sęczyk III a klub „Eureka” Małgorzata Stasiuk
Konkurs plastyczny
III Nikola Lubaszko czasopismo „Kumpel”. Małgorzata Bilkiewicz
Konkurs „Mój region-Południowe Podlasie” wyróżnienie: Bartosz Lewadowski Muzeum Południowego Podlasia
Iwona Kulpa
Konkurs ekologiczny „Pusty toner nie jest odpadem”

I Bartłomiej Bańka V b

II Sylwia Rafał VI a

III Piotr Gardys V b
Szkoła Iwona Kulpa
Szkolny konkurs z języka Angielskiego klas V i VI

I Agata Kuchta VI b

oraz III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie znajomości języka angielskiego

II Michał Beczek VI b

III Bartłomiej Tymoszuk VI b

Jakub Ocipiuk VI a

wyróżnienia:

Grzegorz Gardys VI a

Mikołaj Szulak VI a

Agnieszka Waszczuk VI b

Patryk Woźniak VI a

Jakub Sęczyk VI a

Ewa Ołdachowska

Piotr Tellos
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Tęcza” pod hasłem „Obraz bliski sercu”

I Andżelika Onoszko V b

wyróżnienia:

Paulina Bobińska V b

Andżelika Mróz VI a

Julia Adamowicz VI b

dyplomy uznania:

Karolina Strupiechowska

Monika Demianiuk V a

Dorota Zabielska Va

Karolina Lubaszko V a

Krystian Kuźnia V a

Katarzyna Krać V b

Izabela Gałecka VI a

Sylwia Rafał VI a

Jakub Sęczyk VI a

Agata Kuchta VI b

Katarzyna Gromadzka

Agnieszka Waszczuk VIb

Justyna Mirończuk
Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube