• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2003/2004

Lp. Rodzaj Konkursu Laureaci Klasa Nauczyciel
1. Konkurs matematyczny "Mini, mini."

1.Gardys Grzegorz

2. Bańka Bartłomiej
3. Kuzawiński Tomasz
4. Bondaruk Tomasz
5. Majewski Mateusz
6. Tymiński Łukasz
7.Michałowski Piotr

III b
C. Sęk
2. Konkurs plastyczny "Moja przygoda w muzeum" Muzeum Południowego Podlasia. 1. Kielak Patrycja
2. Sęczyk Jakub
kl. "0"
kl. IV a
I. Prokopiuk
J. Mirończuk
3. Konkurs plastyczny "Dawne Podlasie w architekturze" Muzeum Południowego Podlasia. 1. Rafał Sylwia
IV a
J. Mirończuk
4. "Ziemia Planeta Ludzi - Jak długo?" ODK ul. Z. Augusta 1 - Rafał Sylwia
wyróżnienie:
Sęczyk Jakub
IVa
IVa
J. Mirończuk
W. Grzybowska
5. Konkurs plastyczny "Zieleń wokół nas." II-Lubaszko Karolina
wyróżnienie:
Daniluk Aneta
III a
V b
E. Sowa
C. Sęk
6. Konkurs "Czy znasz patronów ulic naszego miasta?" Białecka Aneta
Kukawska Agata
VI a
VI a
I. Kulpa
7. Spotkania Recytatorskie dla Dzieci w ramach XXIII Małego Konkursu Recytatorskiego woj. Dom Kultury w Lublinie Kossowska A.
Szyc Anna
Głuchowska Paulina
Kukawska Agata
I a
II b
IV a
VI a
M. Stasiuk
B. Szewc
E. Sowa
E. Szulak
A. Siekierka
J. Mirończuk

8. Konkurs z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II
- konkurs wiedzy
- plastyczny
Udział w etapie międzyszkolnym:
Bańka Bartłomiej
Daniluk Aneta
Laudy Michał
Borysiewicz Agnieszka
Szucka Joanna
7 nagród, 10 wyróżnień.

III b
V b
V b
s.A. Rogulska
9. Konkurs recytatorski poezji Jana Pawła II Publicznego Gimnazjum w Janowie Podlaskim II - Darecka Jowita
Udział
Tchorewski Sergiej
III a

VI b
s.A. Rogulska
M. Bilkiewicz
J. Mirończuk
I. Tchorewska
10. Czytelniczy konkurs walentynkowy 1. Bondaruk Magda
V a J. Mirończuk
11. Konkurs ekologiczny "Mój las" A. Własiuk
IV a
J. Mazuruk
12. "Każde miejsce ma swoją tradycję" udział:
Tymoszuk Agata
Kuźmiuk Katarzyna
Melańczuk Agata
Pawłowski Karol
Misiejuk Wiola
Ślązak Dominika
Siemiątkowska J.
Lubaszko Karolina
Demianiuk M.
Strupiechowska K.

II a
II a

II a
II a
II a
III a
III a
III a
III a
B. SzewcM. Bilkiewicz
13. "Każdy inni - wszyscy równi" ODK Strupiechowska K. III a M. Bilkiewicz
14. Konkurs plastyczny "święta, święta" Lubaszko Karolina
Nazarewicz Paweł
Strupiechowska K.
III a
III a
III a
M. Bilkiewicz
15. Konkurs wiedzy mitologicznej - na najciekawszy strój I - Daniluk Aneta
II - Sawczuk Klaudia
III - Najdyhor Kinga
Połynka Aneta
V b
V a
V a
V b
E. Szulak
16. " Jestem bezpieczny" Biuro Ruchu Drogowego Komendy Policji III Bondaruk Magdalena
III Przybysz Maciej
III Dorosz Izabela
V a
VI a
IV b
W. Grzybowska
D. Denicki
17. Konkurs plastyczny "Twórzmy lepszą przyszłość" Olimpiada Wyobraźni z Visą Udział w finale ogólnopolskim. W. Grzybowska
18. Konkurs języka angielskiego Kuchta Agata
Gardys Grzegorz
Sęczyk Jakub
wyróżnieni:
Woźniak
Tymoszuk Bartłomiej
Beczek Michał
IV a
IV a
Iv a
IV a
IV b
IV b
J. Wołoczko
19. Międzyszkolny konkurs języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 Mikulska Anna
wyróżnieni:
Lewandowska Monika
Kukawska Agata
Stefańczyk Paulina
VI a

VI a
VI a
VI a
J. Wołoczko
20. Konkurs kronik szkolnych Biblioteka Pedagogiczna II miejsce w rejonie
J. Mirończuk
I. Tchotewska
A. Siekierka
21. Konkurs plastyczny "Magiczne bajki bajeczki" Dom Kultury "Eureka" wyróżnienia:
Sęczyk Aleksandra
Lubaszko Karolina
Sęczyk Jakub
Rafał Sylwia

I a
III a
IV a
IV a
M. Stasiuk
W. Grzybowska
J. Mirończuk
Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube