• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2009/2010

Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2009/2010

· III m - ce Tomasz Andrzejuk w XIX Ogólnopolskich Indywidualnych Biegach Przełajowych im. Bohaterskich Lotników Podlasia w kategorii klas VI (25.09.2009r)

· IV m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w „4" siatkarskich chłopców kl. VI (26.01.2010r).

· IV m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w „2" siatkarskich dziewcząt kl. V (02.02.2010r).

· III m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w mini koszykówce chłopców kl. VI (12.03.2010r).

· II m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska mini piłce nożnej dziewcząt w kl. VI (30.04.2010r).

· II m - ce Igor Niewiadomski w Finale Miasta Biała Podlaska w Tenisie ziemnym chłopców kl. VI (25.05.2010r).

· IV m - ce Tomasz Wróblewski w Finale Miasta Biała Podlaska w Tenisie ziemnym chłopców kl. VI (25.05.2010r).

· I m - ce Maciej Zabielski w „Czwartkach lekkoatletycznych" - skok w dal (4.80m) 28.05.2010r.

Osiągnięcia sportowe uczniów należących do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka"

- I m - ce Daniela Romaniuk w Finale Miasta Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. IV i młodsi. ( 19.X. 2009r.) uzyskała awans do Rejonu w Parczewie.

- II m - ce Paulina Skakun w Finale Miasta Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. V - VI

( 19.X..2009r.) uzyskała awans do Rejonu w Parczewie.

- IV m - ce Sylwia Pradziuch w Finale Miasta Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. V - VI ( 19. X. 2009r.)

- III m - ce Cezary Kirczuk w Finale Miasta Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym chłopców kl. V - VI

( 19.X..2009r.) uzyskał awans do Rejonu w Parczewie.

- II m - ce Patryk Tymiński w Finale Miasta Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym chłopców kl. IV i młodsi. ( 19. X. 2009r.) uzyskał awans do Rejonu w Parczewie

- IV m - ce Piotr Sokolnicki w Finale Miasta Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym chłopców kl. IV i młodsi. ( 19. X. 2009r.)

- V m - ce Daniela Romaniuk w Finale Rejonu w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. IV i młodsi. ( Parczew - 27.X. 2009r).

- V m - ce Paulina Skakun w Finale Rejonu w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. V - VI ( Parczew - 27.X. 2009r).

- III m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w Drużynowych Szachach ( Gardys Wojtek , Kirczuk Czarek, Widłak Maciej , Krasa Weronika )

( 09.XII. 2009r).

- I m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. IV i młodsi. (Daniela Romaniuk , Zuzia Michalczuk ) - awans do Rejonu w Borkach (10.12.2009r).

- I m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w Drużynowym Tenisie Stołowym chłopców kl. IV i młodsi.(Piotr Sokolnicki , Patryk Tymiński ) - awans do Rejonu w Borkach (10.12.2009r).

- I m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. V - VI (Krasa Weronika , Skakun Paulina , Jackiewicz Magda) - awans do Rejonu w Borkach (10.12.2009r).

- I m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w Drużynowym Tenisie Stołowym chłopców kl. V - VI (Ostrowski Hubert, Gardys Wojtek , Kirczuk Czarek) - awans do Rejonu w Borkach (10.12.2009r).

- II m - ce w Finale Rejonu w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. V - VI (Krasa Weronika , Skakun Paulina , Jackiewicz Magda) - awans do Finału Wojewódzkiego w Hrubieszowie (06.01.2010r).

- III m - ce w Finale Rejonu w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. IV i młodsi (Daniela Romaniuk , Zuzia Michalczuk) (06.01.2010r).

- IX m - ce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. V - VI w Hrubieszowie (Krasa Weronika , Skakun Paulina , Jackiewicz Magda)

(11.01.2010r).

Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube