• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Oferta

Nasze działania:

Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.:

· zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne dla uczniów mających trudności;

· zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia;

· zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, matematyczne, plastyczne, językowe, dziennikarskie, przyrodnicze i inne;

· zajęcia logopedyczne;

· gimnastykę korekcyjną;

· udział w programie „Szklanka mleka” - klasy 0-VI, „Owoce i warzywa w szkole”- klasy I-III;

· zajęcia taneczne.

 Nasza Szkoła to:

· jedna z najlepszych bialskich szkół;

· czołowe miejsca w wynikach sprawdzianu szóstoklasisty, konkursach miejskich i wojewódzkich;

· odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej;

· opieka socjalna i medyczna zapewniana naszym uczniom;

· dobrze wyposażona świetlica;

· dobre warunki nauki i zabawy dla dzieci z oddziału przedszkolnego;

· aktywny udział w życiu środowiska lokalnego;

· pomoc koleżeńska.

Oferujemy:

· nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

· rodzinną atmosferę;

· zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym;

· indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszech-stronnego rozwoju;

· opiekę świetlicy, pedagoga i logopedy;

· zorganizowane wyjazdy letnie i zimowe o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach);

· nowoczesną bibliotekę dostosowaną do potrzeb uczniów;

· rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia w Multicentrum, bibliotece Barwnej, na basenie, muzeum i współpracą z MOK;

· codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej;

· naukę języków obcych według potrzeb rodziców.

· naukę gry w szachy.

There is no image or category is unpublished or not authorized

Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube