• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Historia szkoły

Geneza Szkoły Podstawowej nr 1 powiązana jest z his9wydarzeniami historycznymi okresu zaborów. W 1905r. w Białej Podlaskiej powstała dwuklasowa szkoła miejska koedukacyjna z wykładowym językiem polskim. Pierwszym kierownikiem nowo utworzonej placówki została Anna Borkowska.


Wybuch I wojny światowej przyśpieszył ożywienie nadziei na unarodowienie oświaty. W tym czasie ks. Władysław Frelek, jeden z członków Komitetu z ramienia Polskiej Macierzy Szkolnej, organizował szkolnictwo m.in. Szkołę Powszechną w Białej Podlaskiej. Na bazie istniejącej dwuklasowej szkoły powstała 4-oddziałowa szkoła powszechna, do której uczęszczało 150 dzieci. Kierownictwo przejęła Aleksandra Doroszkiewicz.


Po wyzwoleniu Polski, placówka została przejęta przez polskie władze w osobie inspektora szkolnego w Białej Kazimierza Szokalskiego. W 1919r. szkoła posiadała 7 oddziałów i uczyło się w niej 230 uczniów. Już wkrótce zostały zakończone starania o nadanie szkole imienia. Decyzją ministerstwa W.R. i O.P. z dnia 27 stycznia 1924r. otrzymała imię ks. Stanisława Brzóski. W takiej strukturze szkoła przetrwała lata II wojny światowej i okres okupacji hitlerowskiej.


W latach 1944-1948 szkołę objęła reforma organizacyjna i programowa. Ostatnia zmiana nazwy szkoły miała miejsce w 1953r. Od tej pory po dzień dzisiejszy jej nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóskiw Białej Podlaskiej
Placówka została włączona w nurt reorganizacji szkolnictwa, które miało miejsce w 1961r. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte były dla szkoły okresem największych sukcesów szczególnie dydaktycznych. Świadczą o tym utrzymujące się przez szereg lat wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.


his6Po wieloletnich staraniach w 1970r. oddano do użytku wybudowany czynem społecznym nowy obiekt. Murowany budynek liczył 22 pomieszczenia, z których 12 to sale lekcyjne w tym 6 pracowni oraz sala audiowizualna, kuchnia, jadalnia i pomieszczenia administracyjne. Na lata 90-te przypada znaczący rozwój bazy lokalowej. Obecnie w budynku mieści się 9 sal lekcyjnych + pracownia komputerowa, biblioteka, świetlica i stołówka, zastępcza sala gimnastyczna oraz pomieszczenia administracyjne i biurowe. Ponadto jej otoczenie stanowi zadbany plac przed szkołą i na boisku sportowym.

 

 

 

 

Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube