• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Zapisy na rok szkolny 2012/2013

szkola-z-klasa

szkola-z-tradycja szkola-zdrowie

Biała Podlaska, 6 lutego 2012 r.

Szanowni Państwo!


Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 - Szkoły Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej przy ul. Narutowicza 41 informuje, że w dniach 14.02.2012 r. do 21.02.2012r. w godz. 800-1500 w sekretariacie szkoły trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego.

Nasza szkoła dysponuje wysoko kwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz dobrymi warunkami lokalowymi. Zapewnia dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki do nauki i zabawy.

W przypadku zapisania przez Państwa dziecka do innej szkoły lub przedszkola, prosimy o osobisty kontakt z SP1 (w terminie do 21.02.2012r.) w celu złożenia oświadczenia, gdzie dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny lub przygotowania przedszkolnego od dnia 1 września 2012 r. - tel. 83-343-80-14.

Zapraszamy


Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube