• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Kadra pedagogiczna

Kadra Szkoły – rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły – mgr Przemysław Olesiejuk

Wicedyrektor Szkoły – mgr Monika Owczaruk

mgr Adamiuk Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego

mgr Beczek Beata – nauczyciel języka polskiego

mgr Biała – Białecka Emilia - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

mgr Bomba Marzena – psycholog szkolny

mgr Borkowska Edyta – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Czerko Diana – wychowawca świetlicy

mgr Dzyr – Jakubiec Agnieszka – nauczyciel języka angielskiego

mgr Fedoruk-Połowniak Anna – nauczyciel biologii

mgr Galej – Mazur Dorota – nauczyciel języka polskiego, logopeda

mgr Huczko-Kossowska Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego

mgr Jakubczyk Justyna – nauczyciel plastyki, bibliotekarz, wychowawca świetlicy

mgr Jarząbkowski Andrzej – nauczyciel religii

mgr Kacprowska Barbara – nauczyciel matematyki

mgr Kapela Małgorzata – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr s. Kłak Teresa – nauczyciel religii

mgr Korniluk Katarzyna – pedagog szkolny, doradca zawodowy, wychowawca świetlicy

mgr Kowaluk Lidia – pedagog szkolny

mgr Kozaczuk Albina – nauczyciel matematyki

mgr Kozakiewicz Małgorzata – nauczyciel muzyki, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

mgr Krawczyk – Matysek Bożena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Kulpa Iwona – nauczyciel historii, informatyki

mgr Laszuk – Kalinowska Agnieszka – nauczyciel geografii, wychowania fizycznego

mgr Mincewicz Marcin – wychowawca świetlicy

mgr Pieńkowska Renata – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Pinczuk Dorota – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Romaniuk Marek – wychowawca świetlicy

mgr Saczuk Katarzyna – nauczyciel fizyki

mgr Sałuch Agnieszka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Smędra Robert – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Sokolnicka Agnieszka – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Sokowska Dorota – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Sowa Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Stasiuk Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr Szałkowska Renata – nauczyciel chemii

mgr Szeląg Aneta – pedagog szkolny

mgr Szewc – Juchimiuk Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel techniki

mgr Szubarczyk Zenon – nauczyciel matematyki

mgr Szulak Elżbieta – nauczyciel języka polskiego

mgr Szyc Joanna – nauczyciel chemii

mgr Szydłowska Renata – nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy

dr Zdunek Anna – nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego

mgr Ziemba Beata – nauczyciel języka rosyjskiego

Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube