• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

KOŁO MATEMATYCZNE KLASA II A

KOŁO MATEMATYCZNE KLASA II A

Uczniowie z klasy II a, zainteresowani matematyką, uczęszczają raz w tygodniu na dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone przez Bożenę Krawczyk – Matysek. Podczas tych zajęć rozwiązują zadania, bawią się i grają w różne w gry, konstruują, a także uczą się wykorzystywać matematykę w praktyce. Dodatkowo korzystają z programu komputerowego zakupionego przez szkołę „ Zdobywcy wiedzy”. Dzieci z tej klasy biorą również udział w Małej Lidze Matematycznej, gdzie odnoszą sukcesy.

SAM 2578,SAM 2597,SAM 2598

SAM 2600

SAM 2604

SAM 2607

SAM 2611

SAM 2614

SAM 2623

SAM 2705

SAM 2707

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube