• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3

mgr inż. Przemysław Olesiejuk

wicedyrektor

mgr Monika Owczaruk

 

Dyrektorzy dawniej i dziś

1 Anna Borkowska 1905-1916
2 Aleksandra Doroszkiewicz 1916-1919
3 Irena z Borkowskich Kosmalowa 1919-1923
4 Władysław Idzisz 1.07-30.11.1923
5 Aniela Łazowska 1923-1924
6 Kazimierz Nowatorski 1924-1928
7 Anna Remiszewska 1928-1929
8 Marian Krall 1929-1930
9 Bogumił Ferlik 1930-1931
10 Antoni Jakuszko 1931-1934
11 Stanisław Aftyka 1934-1936
12 Antoni Jakuszko 1936-1937
13 Stanisław Aftyka 1937-1949
14 Józef Sikorski 1949-1968
15 Stanisław Demeszko 1968-1976
16 Halina Horbowiec 1976-1977
17 Ludwik Chudzik 1977-1978
18 Zofia Żembrowska 1978-1979
19 Michał Piasecki 1979-1988
20 Barbara Białecka 1988-2002
21 Halina Żelisko 2002-2011
22 Małgorzata Kaczmarczyk 2011-2018
22 Przemysław Olesiejuk 2018-
Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube