• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner
Pokaz slajdów Pokaz slajdów Pokaz slajdów Pokaz slajdów

Uczniowski Klub Sportowy - Jedynka

UKS „Jedynka" został założony w 1999r roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej. Klub posiada sekcję tenisa stołowego dziewcząt i chłopców oraz piłki nożnej dziewcząt. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego mgr Renata Szydłowska oraz mgr Dariusz Denicki . Zajęcia sekcji obejmują treningi na boisku sportowym „Orlik 2012" oraz salce gimnastycznej . Klub rozwija zainteresowania sportowe u uczniów a także podnosi na wyższy poziom stan zdrowia i sprawność fizyczną .


Decyzją Zarządu Klubu z dnia 05 lipca 2012 roku został wybrany nowy  Zarząd Klubu UKS "Jedynka"
Dariusz Denicki - Prezes Klubu
Anna Zdunek - Sekretarz Klubu
Renata Szydłowska  - Członek Zarządu Klubu
Barbara Kacprowska  - Członek Zarządu Klubu


Klub  jest organizatorem oraz współorganizatorem obozów rekreacyjno - sportowych  zimowych oraz letnich .

There is no image or category is unpublished or not authorized

 

 

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.