• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Zajęcia taneczne

„Dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną,
która chce się ujawnić.
Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim,
uczynimy je istotą nie tylko lepszą, lecz również szczęśliwszą"
[E. Souriau]

To myśl przewodnia zajęć tanecznych zorganizowanych dla dzieci z klas I-III. Głównym celem prowadzonych zajęć jest rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci, kształcenie zainteresowań i uzdolnień tanecznych, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów a także organizowanie czynnej rekreacji w czasie wolnym od nauki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, najczęściej po lekcjach. Dzieci poznają zabawy ruchowe przy muzyce oraz tańce integracyjne, wspólnie z nauczycielem tworzą układy taneczne do przebojów muzyki dziecięcej i młodzieżowej, tańczą układy choreograficzne do muzyki klasycznej i rozrywkowej. Prezentacja osiągnięć uczniów odbywa się na uroczystościach szkolnych i spotkaniach z rodzicami. Dziewczęta z klas starszych samodzielnie tworzą układy taneczne do dowolnie wybranej przez siebie muzyki. Występują na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
Konkurs piosenk...
Konkurs piosenki świątecznej Konkurs piosenki świątecznej
Konkurs piosenk...
Konkurs piosenki świątecznej Konkurs piosenki świątecznej
Konkurs piosenk...
Konkurs piosenki świątecznej Konkurs piosenki świątecznej
Konkurs piosenk...
Konkurs piosenki świątecznej Konkurs piosenki świątecznej
Konkurs piosenk...
Konkurs piosenki świątecznej Konkurs piosenki świątecznej
Konkurs piosenk...
Konkurs piosenki świątecznej Konkurs piosenki świątecznej
Konkurs piosenk...
Konkurs piosenki świątecznej Konkurs piosenki świątecznej
Konkurs piosenk...
Konkurs piosenki świątecznej Konkurs piosenki świątecznej
Konkurs piosenk...
Konkurs piosenki świątecznej Konkurs piosenki świątecznej
Konkurs piosenk...
Konkurs piosenki świątecznej Konkurs piosenki świątecznej

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.