• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner
Pokaz slajdów Pokaz slajdów Pokaz slajdów Pokaz slajdów

Kółko matematyczne

„W matematyce, jak w żadnej innej nauce, cały gmach jest zbudowany na niewielu podstawowych zasadach, zgodnie z prawami, które mają charakter konieczności."     F.Klein


Aby zbudować okazały „gmach" należy od początku edukacji umacniać i rozwijać potencjał, jaki tkwi w każdym dziecku. Podjęte działania mają charakter długofalowy. Od roku szkolnego 2015/2016 21 uczniów klasy 1a pod kierunkiem wychowawcy -p. Małgorzaty Stasiuk rozpoczęło swoją przygodę naukową na kółku matematycznym. Na zajęciach „miłośnicy matematyki" utrwalają, poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach oraz nabywają nowe umiejętności. Gry i zabawy ułatwiają dzieciom przyswajanie nowych treści, a wykorzystanie ich w życiu codziennym mobilizuje uczestników do dalszego wysiłku intelektualnego. Różne formy pracy ułatwiają naukę i sprzyjają rozwojowi umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Uczniowie chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami pomagając w nauce innym kolegom.

matma1

 

matma2

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.