• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”

1W dniu 28.09.2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Narutowicza 39 w Białej Podlaskiej odbyły się Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu.    

          

W przedsięwzięciu wzięli udział reprezentacje klas I - III oraz IV - VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej. Reprezentacja sztafety składała się z 5 dziewczynek i 5 chłopców. Dystans do pokonania ok 400 m dla uczniów z klas I - III oraz 600m dla pozostałych kategorii. Bieg rozpoczęli najmłodsi uczniowie Szkoły z klasy zerowej. W biegu liczył się udział drużyn oraz świetna zabawa + doping kolegów z klas biorących udział w wydarzeniu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety izestawy materiałów promocyjnych Europejskiego Tygodnia Sportu!

Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny” Europejski Tydzień Sportu #BEACTIVE - „Bądź aktywny”

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.