• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Dzień Sportu na Orliku

 

20170909 110746 „Dzień Sportu” jest ogólnopolską sportowo – rekreacyjną imprezą rodzinną, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkie Orliki w Polsce. Głównym celem imprezy jest zapewnienie uczestnikom atrakcyjnych zajęć ruchowych. Dzień Sportu dedykowany jest dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom.

 

W sobotę 9 września punktualnie o godz. 1100 na 380 obiektach w całej Polsce rozpoczął się „Dzień Sportu” na Orliku. Po rozgrzewce animatorzy Dariusz Denicki i Robert Smędra prowadzili gry i zabawy sportowe, w których wzięły udział dzieci  razem z rodzicami. Organizatorzy przygotowali szereg konkurencji ruchowych i sportowych dostosowanych do wieku i możliwości uczestników. Wśród wielu zajęć uczestnicy mieli okazję wykazania się między innymi w wielozadaniowej gimnastycznej rozgrzewce, rzutami piłką do kosza, badminton, w przeciąganiu liny, w skokach na skakance wieloosobowej i innymi próbami sprawnościowymi. Na zakończenie odbył się wielopokoleniowy mecz siatkówki oraz piłki nożnej rozegrany pomiędzy mieszanymi drużynami rodziców i dzieci.

 

Nie było wygranych i przegranych, ponieważ Dzień Sportu, to przede wszystkim zabawa na powietrzu i integracja rodzinna.

 

Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik otrzymał gadżety przekazane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz słodki upominek od animatorów.

Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku
Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku
Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku
Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku
Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku
Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku
Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku
Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku
Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku
Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku
Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku
Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku
Dzień Sportu na...
Dzień Sportu na Orliku Dzień Sportu na Orliku

 

 

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.