• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

sam 0722                Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego przyniosła nam wiele wzruszeń. Zaczęła się tradycyjnie od wręczenia dyplomów wszystkim wyróżnionym uczniom, a także nagród laureatom konkursu ortograficznego, matematycznego "Kangur", dyplomów za stuprocentową frekwencję i czytelnictwo, za reprezentowanie naszej szkoły w poczcie sztandarowym oraz samorządzie uczniowskim. Następnie pani dyrektor Małgorzata Kaczmarczyk w imieniu całej szkolnej społeczności podziękowała pani wicedyrektor Halinie Żelisko i siostrze Teresie Mierzejewskiej, które podjęły decyzję o przejściu na emeryturę, za lata owocnej współpracy w życzliwej, serdecznej atmosferze. Łzy wzruszenia cisnęły się do oczu podczas przemówień obu pań, które tak mocno wpisały się w życie naszej szkoły. Wszyscy zebrani wyrazili swoją wdzięczność pani wicedyrektor Halinie Żelisko i siostrze Teresie gromkimi brawami, a po skończonej akademii dzieci tuliły się do obu pań, dając wyraz swoim ciepłym uczuciom i przywiązaniu.

                Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez panią Barbarę Szewc i uczniów klasy 3a, którzy w żartobliwy, niezwykle swobodny sposób przypomnieli nam znane wiersze Jana Brzechwy, wcielając się w role m.in. lenia, żurawia i czapli, biedronki i muchomora, samochwały oraz sławnej kaczki dziwaczki. Montaż utworów polskiego poety przeplatały radosne piosenki o szkole i upragnionych przez dzieci wakacjach.

                Wierzymy, że ten wzruszający dzień był dla wszystkich zebranych niezwykłym początkiem nadchodzącego czasu...czasu odpoczynku i wytchnienia, beztroskiej zabawy, miłych spotkań oraz niezapomnianych przeżyć.

                                                                                                                             Anna Zdunek

Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Zapisz

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.