• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Podsumowanie konkursów międzyszkolnych

sam 0489Dnia 23 maja w ramach Święta Szkoły dokonaliśmy uroczystego podsumowania dwóch konkursów o zasięgu międzyszkolnym. Był to VII Mały konkurs ortograficzny dla klas III-VI organizowany przez p. Bożenę Krawczyk – Matysek i p. Annę Zdunek oraz I Dyktando z języka angielskiego „English Dictation Test”, które przeprowadziły p. Małgorzata Adamiuk z p. Anną Zdunek we współpracy z Kołem Językowym bialskiej uczelni PSW.

Wyniki VII Małego konkursu ortograficznego przedstawiają się w następujący sposób:

Kategoria klas III

I miejsce

Olga Szostakiewicz         SP 2          

II miejsce

Mateusz Mikulski             SP 9            

Łukasz Woźniak               SP 3            

III miejsce

Michalina Gałecka           SP 5            

Jakub Zdunek                 SP 1            

Kategoria klas IV-VI

I miejsce

Maciej Stola                 SP 9

II miejsce

Julia Sadownik           SP 6

III miejsce                  

Teresa Jaszczuk           SP   5

Jan Maksymiuk             SP 2

           

Do grona uczniów, którzy zajęli zaś najlepsze miejsca w I Dyktandzie z języka angielskiego „English Dictation Test” należą zaś następujące osoby:

I miejsce

Bartosz Buszczyński – Żuk   SP 3

II miejsce

Julia Adamczyk         SP 9

Mateusz Korniluk       SP 9

III miejsce

Zuzanna Wróbel         SP 1

Hubert Rafał              SP 5

Maciej Stola               SP 9

Wyróżnienie

Paweł Jaźwiński         SP 5

Maria Barszcz SP 1

Uroczystego wręczenia nagród laureatom i podziękowań opiekunom dokonali:
p. Henryk Grodecki Naczelnik Wydziału Edukacji, p. Małgorzata Kaczmarczyk Dyrektor ZSO nr 3 i p. Halina Żelisko Wicedyrektor ZSO nr 3. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy do brania udziału w kolejnych edycjach obu konkursów.

Podsumowanie ko...
Podsumowanie konkursów Podsumowanie konkursów
Podsumowanie ko...
Podsumowanie konkursów Podsumowanie konkursów
Podsumowanie ko...
Podsumowanie konkursów Podsumowanie konkursów
Podsumowanie ko...
Podsumowanie konkursów Podsumowanie konkursów
Podsumowanie ko...
Podsumowanie konkursów Podsumowanie konkursów
Podsumowanie ko...
Podsumowanie konkursów Podsumowanie konkursów
Podsumowanie ko...
Podsumowanie konkursów Podsumowanie konkursów
Podsumowanie ko...
Podsumowanie konkursów Podsumowanie konkursów
Podsumowanie ko...
Podsumowanie konkursów Podsumowanie konkursów
Podsumowanie ko...
Podsumowanie konkursów Podsumowanie konkursów
Podsumowanie ko...
Podsumowanie konkursów Podsumowanie konkursów

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.