Święto Sybiraków

dscf931317 września Związek Sybiraków oddział w Białej Podlaskiej obchodził 20- lecie swego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą św. pod przewodnictwem ks. bpa Henryka Tomasika, w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej. Po Eucharystii pod pomnikiem Sybiraków zostały złożone kwiaty. Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Wzięli w niej udział m.in. starosta bialski Tadeusz Łazowski, prezydent miasta Andrzej Czapski i wielu innych zaproszonych gości.

Nasza szkoła od wielu lat opiekuje się Pomnikiem Sybiraków, uczniowie przygotowują część artystyczną na rocznicę 17 września. Sybiracy zapraszają nas także na wspólne kolędowanie w okresie bożonarodzeniowym. Dlatego też podczas uroczystości w dowód wdzięczności za wkład pracy na rzecz Związku Pani Dyrektor Halina Żelisko i Elżbieta Szulak otrzymały honorowe odznaki Związku Sybiraków i dyplomy uznania.

Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Sportu Europejski Tydzień Sportu