• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Mały konkurs ortograficzny

dsc0339014 kwietnia w naszej szkole przeprowadziliśmy pierwszy międzyszkolny konkurs ortograficzny pod patronatem Prezydenta Miasta, który zorganizowały: p. Bożena Krawczyk-Matysek i p. Anna Zdunek. W konkursie wzięli udział uczniowie klas II, III, a także IV-VI z większości bialskich szkół podstawowych. Musieli oni wykazać się znajomością polskiej ortografii, a w starszej kategorii wiekowej - także interpunkcji.

I miejsce w „Małym konkursie ortograficznym" w kategorii klas drugich otrzymała Wiktoria Pietrykowska z SP nr 9, II m. - Olga Tryk z SP nr 2, a III m. - Gabriela Jabłońska z SP nr 9. Wśród trzecioklasistów najlepsi okazali się: Alicja Gładysz z SP nr 9 i Maksymilian Turuk z SP nr 1, którzy zajęli ex aequo I miejsce, Paweł Nikitin z SP nr 2 (II miejsce) oraz Katarzyna Galińska z SP nr 5 i Natalia Minicz z SP nr 6 (III miejsce ex aequo). W kategorii klas starszych I miejsce zajęła Sandra Papińska z SP nr 5, II Paulina Polonis z SP nr 9, a III ex aequo: Aleksandra Bandzerewicz z SP nr 6, Małgorzata Dan z SP nr 2 i Joanna Sęczyk z SP nr 1. Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za wzięcie w nim udziału. Gratulujemy laureatom. Zapraszamy do brania udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd
Konkurs kolęd
Konkurs kolęd Konkurs kolęd

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.