„Święty Jan Paweł II widziany oczami i sercem dziecka”

zuzanna rudzka

W dniu 29 maja 2020 roku rozstrzygnięto

Międzyszkolny konkurs literacko-plastyczny

„Święty Jan Paweł II widziany oczami i sercem dziecka”

zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka. Na konkurs wpłynęło 47 prac plastycznych i 18 literackich. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów.

Kategoria plastyczna

I miejsce                            

ZUZANNA RUDZKA       kl. 3a    

Katolicka Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida

II miejsce

TOMASZ ŁUKJAŃCZUK kl. 1a    

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia

III miejsce

KAROLINA CHRZĄSZCZ kl. 2b

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski

Wyróżnienia

JAKUB PAUTA   kl. 1a

Katolicka Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida

HELENA PAJCZUK kl. 3d

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi

Kategoria literacka

I miejsce

JAN MARKIEWICZ kl. 5e

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi

II miejsce

MARIA FLOREK kl. 6b

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski

III miejsce

ANIELA MAKSYMIUK kl. 5a

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Kochanowskiego

Wyróżnienia

MARCIN WROTKOWSKI 6e

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi

JULIA BIELECKA 6b

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział.