Informacja

 
Szanowni Rodzice, Uczniowie

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej informuje, że na podstawie § 11o ustęp 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 410), nastąpiła zmiana dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zaplanowane dni wolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej to:

8,9,10,16 i 18 czerwca 2020 roku


Równocześnie na terenie szkoły podstawowej będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów poniżej 12 roku życia.


Informujemy też, że w dniach 12 czerwca (piątek), to nie jest dzień wolny od zajęć, w tym dniu odbywać się będą zajęcia w szkole lub jako edukacja zdalna zgodnie z planem lekcji, także w dniach 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25 czerwca zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji, ale poszczególni nauczyciele mogą swoje zajęcia przekładać lub odwoływać ze względu na udział w nadzorze i sprawdzaniu egzaminów maturalnych.
 
Dyrekcja szkoły