• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Informacja

 
Szanowni Rodzice, Uczniowie

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej informuje, że na podstawie § 11o ustęp 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 410), nastąpiła zmiana dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zaplanowane dni wolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej to:

8,9,10,16 i 18 czerwca 2020 roku


Równocześnie na terenie szkoły podstawowej będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów poniżej 12 roku życia.


Informujemy też, że w dniach 12 czerwca (piątek), to nie jest dzień wolny od zajęć, w tym dniu odbywać się będą zajęcia w szkole lub jako edukacja zdalna zgodnie z planem lekcji, także w dniach 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25 czerwca zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji, ale poszczególni nauczyciele mogą swoje zajęcia przekładać lub odwoływać ze względu na udział w nadzorze i sprawdzaniu egzaminów maturalnych.
 
Dyrekcja szkoły
 
Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.