• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole

20190926 08065526 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Każda z klas V-VIII reprezentowała inny, wcześniej wylosowany przez wychowawcę, kraj: Rosję, Włochy, Francję, Hiszpanię i Wielką Brytanię. Uczniowie ubrani w barwy narodowe, z flagami poszczególnych krajów i kolorowymi balonami przechadzali się korytarzami naszej szkoły, śpiewając piosenki w rożnych językach. W kąciku tematycznym można było wylosować sentencję w języku angielskim lub niemieckim, a także rosyjski frazeologizm, które były „złotymi myślami” na cały dzień. Korytarze szkolne ozdobiły plakaty wykonane przez uczniów klas młodszych i starszych. Nawet podstopnie przypominały tego dnia nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku czy liczebniki w językach obcych. Krótko mówiąc, tego dnia żaden język obcy nie był nam obcy! 

Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Europejski Dzie...
Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.