• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Szanowni Rodzice, Dzieci – Uczniowie naszej szkoły i Nauczyciele !

Serdecznie witamy Wszystkich w nowym roku szkolnym 2019/2020.
W nowym roku szkolnym, ale i w prawie nowej szkole.

Nasza szkoła, jak zapewne Państwo zauważyli, w czasie wakacji przeszła bardzo dużą, żeby nie powiedzieć całkowitą metamorfozę. Na zewnątrz, jak można zauważyć, budynek wybudowany w czynie społecznym w 1972 roku, po raz pierwszy przeszedł całkowity remont.

Podczas wakacji została przeprowadzona termomodernizacja budynku, mająca na celu ocieplenie i wykonanie nowej elewacji. Remont budynku był możliwy dzięki finansowemu wsparciu i pomocy Urzędu Miasta. Dzięki pomocy ze strony Urzędu Miasta nasza szkoła wzbogaciła się też o nowe wyposażenie sal lekcyjnych. Do sal edukacji wczesnoszkolnych zostały zakupione bowiem nowe ławki, krzesła i szafki.

W efekcie starań w kierunku pozyskania sponsorów w ubiegłym roku szkolnym otrzymaliśmyrównież materiały na remont sal wewnątrz budynku. Dzięki materialnej pomocy sklepu BRICOMAN w budynku szkoły podstawowej został wykonany całkowity remont salki gimnastycznej, a w sali nr 9 na podłodze zostały położone nowe panele. Część pozyskanych w ten sposób materiałów została wykorzystanaw całym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcącym nr 3.

W tym miejscu bardzo gorąco dziękujemy rodzicom uczniom klasy II b, którzy podczas wakacji pomagali w pracach przy remoncie salki gimnastycznej. Dzięki ich pomocy dzieci będą mogły przystąpić do lekcji wychowania fizycznego w bardzo dobrych warunkach.

Chcemy podkreślić też fakt, że dzięki temu, iż jesteśmy zespołem szkół, dzieci młodsze uczą się w nowo wyremontowanym budynku szkoły podstawowej, a klasy starsze mają lekcje w budynku, w którym jeszcze niedawno uczyli się gimnazjaliści. Są tu dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, dzięki podziałowi uczniówna dwa budynki możemy podtrzymać zaś w naszej szkole jednozmianowość, a co za tym idzie wcześniejsze powroty dzieci do domów.

Przypominamy też, że w szkole znajduje się świetlica, która rozpoczyna swój dyżur już przed lekcjami, w godzinach 7.00-7.45, natomiast po lekcjach czynna jest do godz. 16.30.

Wkrótce dzieci naszej szkoły będą mogły cieszyć się też nową, wzbogaconą ofertą rekreacyjno-sportową.Przy Szkole Podstawowej nr 1 zostanie zrealizowany bowiem Plac Zabaw ”JEDYNECZKA” - projektwybrany przez mieszkańców miasta Biała Podlaska, w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego jako jeden z najlepszych, godnych realizacji.

Szanowni Rodzice i Nauczyciele! Dziękujemy, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, że wspólnie zrobimy wszystko, żeby nasza współpraca przebiegała jak najlepiej w trosce o dobro dzieci i szkoły.

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.