• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”

20190522 131844W dniach 14, 22 i 30 maja grupa 15 uczniów z klas piątych uczestniczyła w projekcie „Akademia małego przyrodnika”. Jego szkolnym koordynatorem była p. Katarzyna Saczuk. W ramach tego projektu uczniowie wzięli udział w zajęciach na Wydziale Nauk
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS-u, które prowadził mgr inż. Grzegorz Kołodziej.

                14 maja uczniowie wraz z opiekunami: p. K. Saczuk i p. A. Zdunek wzięli udział w warsztatach: „Skąd bierze się pogoda?”. Wprowadzenie do meteorologii i procesów zachodzących w atmosferze, a także „Jak zmierzyć pogodę?”. Pokaz przyrządów meteorologicznych i opis zasad ich działania.

                22 maja uczniowie zostali zaproszeni na lotnisko w Świdniku i wzięli udział w zajęciach: „Praca służb Portu Lotniczego Lublin. Wpływ warunków meteorologicznych na bezpieczeństwo i terminowość wykonywanych zadań” oraz „Zadania Lotniskowej stacji Meteorologicznej”. Dla niektórych była to pierwsza wizyta na lotnisku i pierwsza odprawa celna, podczas której towarzyszył im dreszczyk emocji. Tego dnia dzieci wraz z opiekunami mogły poznać pracę lotniska „od zaplecza”, zobaczyły start i lądowanie samolotu, poznały pracę strażaków, mających swój posterunek w porcie lotniczym, ale przede wszystkim zapoznały się z charakterem pracy meteorologów i jej znaczeniem dla sprawnego funkcjonowania całego portu lotniczego. Następnie uczniowie wzięli udział w zajęciach „Obserwacje i warsztaty w obserwatorium meteorologicznym” na Placu Litewskim w Lublinie. Swoje obserwacje meteorologiczne zaczęli od tzw. „ogródka meteorologicznego”, a skończyli na dachu wieży obserwacyjnej.

                30 maja uczniowie pod opieką p. K. Saczuk i p. R. Szydłowskiej ponownie zagościli na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS-u, gdzie odbyły się warsztaty: „Od obserwacji do prognozy”. Praca z mapą synoptyczną. Nanoszenie na mapy zaobserwowanej pogody, analiza informacji zawartych na mapie synoptycznej, prognoza pogody oraz „Język prognoz pogody”. Wpływ pogody nażycie i działalność człowieka. Pogoda a klimat – co mogę zrobić dla poprawy klimatu – mój ekologiczny styl życia?

                Udział w projekcie wszyscy uczestnicy ocenili jako bardzo ciekawy. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę, którą zdobyły na lekcjach geografii i kształtowały różne umiejętności dzięki zajęciom praktycznym, obserwacjom i doświadczeniom.

Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”
Udział klas 5 w...
Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik” Udział klas 5 w projekcie „Mały przyrodnik”

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.