• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1 „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”

59896176 353807938579218 5388085852071002112 n

Komitet Społeczny, działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 3 w Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”, chciałby bardzo mocno podziękować wszystkich osobom, które przyczyniły się do zebrania pieniążków na rzecz potrzebującego ucznia Szkoły Podstawowej nr 1.

W dniach 01.04.2019 - 13.04.2019 na terenie ZSO nr 3 prowadzona była zbiórka ozdób świątecznych oraz innych przedmiotów wykonanych przez dzieci, rodziców, a także nauczycieli, które następnie były sprzedawane podczas corocznego Jarmarku Wielkanocnego organizowanego przez Bialskie Centrum Kultury, na Placu Wolności w Białej Podlaskiej w dniu 13.04.2019 roku.

W tym miejscu chcielibyśmy wspomnieć, że podobna akcja charytatywna odbywała się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 już po raz kolejny. Wcześniej dotyczyła ona pomocy innemu uczniowi naszej szkoły. Przyniosła ona duży, pozytywny skutek. Podobnie jak i tym razem, do akcji włączyły się dzieci i młodzież całego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego nr 3, czyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, z Publicznego Gimnazjum nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego.

Widząc dotychczasowe zaangażowanie i olbrzymią chęć pomocy całej szkolnej społeczności, chcieliśmy pójść dalej i wyjść do ludzi. Poszerzyć swoją akcję o sprzedaż przygotowanych w domu przedmiotów oraz zbiórkę pieniędzy do puszek podczas Jarmarku Wielkanocnego. Tym bardziej, że przedmioty przygotowane przez wszystkich zaangażowanych były naprawdę piękne.Aby wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, przy Szkole Podstawowej nr 1 został powołany Komitet Społeczny„OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”, który zgłosił zbiórkę publiczną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystkie informacje dostępne są na portalu zbiórek publicznych na stronie http://www.zbiorki.gov.pl/ pod numerem 2019/1788/KS.

Tego dnia Komitet Społeczny uzbierał 5384,80 zł.

Jeżeli ktoś byłby zainteresowany dalszą pomocą i przekazaniem pieniążków na rzecz naszego ucznia, bardzo prosimy o kontakt z Komitetem Społecznym „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”, działającym przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Narutowicza 41 w Białej Podlaskiej lub z sekretariatem szkoły, numer telefonu (83) 341 64 75

Ponieważ zbiórka publiczna jest bezterminowa, a leczenie i rehabilitacja cały czas wymaga nowych nakładów finansowych, każda pomoc finansowa jest nadal mile widziana.

Bardzo dziękujemy firmie OPENPRESS, która bezinteresownie wykonała plakat-rolap i naklejki na puszki informujące o prowadzonej akcji charytatywnej.

Dziękujemy również uczniom – wolontariuszom, którzy wzięli udział w przy sprzedaży na kiermaszu oraz zbiórce pieniędzy do puszek: Amelii Harmider, Amelii Trejdzie, Claudii Dadun, Julii Bieleckiej, Julii Giez, Kacprowi Podgórnemu, Marcie Stężała, Michałowi Borodijukowi, Oliwii Zbarachewicz oraz Ani Romańczuk, Darii Kulpie, Izie Mońko, Dominice Kuźmiuk, Idze Łuciuk, Magdalenie Sacewicz i Wiktorii Żelisko.

 

Podsumowanie Ak...
Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE” Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”
Podsumowanie Ak...
Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE” Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”
Podsumowanie Ak...
Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE” Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”
Podsumowanie Ak...
Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE” Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”
Podsumowanie Ak...
Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE” Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”
Podsumowanie Ak...
Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE” Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”
Podsumowanie Ak...
Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE” Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”
Podsumowanie Ak...
Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE” Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”
Podsumowanie Ak...
Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE” Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”
Podsumowanie Ak...
Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE” Podsumowanie Akcji Charytatywnej w Szkole Podstawowej nr 1  „OTWÓRZMY SERCA, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCEMU KOLEDZE”

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.