• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019

dsc 4531W piątek 8 lutego odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego: „MOJA PRZYGODA W MUZEUM”.

Z naszej szkoły

Kamil Rogalski z klasy Vb – zajął II miejsce,

a Marcin Borodijuk z klasy Va otrzymał wyróżnienie.

Ponadto doceniono prace innych uczestników umieszczając ich dzieła na wystawie pokonkursowej. Zachęcam wszystkich uczniów do odwiedzenia Muzeum Południowego Podlasia, gdzie bezpłatnie można obejrzeć mnóstwo interesujących prac plastycznych w różnych technikach. Swoje artystyczne spostrzeżenia warto opisać w zeszycie przedmiotowym do plastyki.

JJ

MOJA PRZYGODA ...
MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019 MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019
MOJA PRZYGODA ...
MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019 MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019
MOJA PRZYGODA ...
MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019 MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019
MOJA PRZYGODA ...
MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019 MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019
MOJA PRZYGODA ...
MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019 MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019
MOJA PRZYGODA ...
MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019 MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019
MOJA PRZYGODA ...
MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019 MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019
MOJA PRZYGODA ...
MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019 MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019
MOJA PRZYGODA ...
MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019 MOJA PRZYGODA W MUZEUM 2019

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.