AKCJA CHARYTATYWNA

owoce13 grudnia 2018 zorganizowaliśmy akcję charytatywną, której celem było wsparcie leczenia ucznia naszej szkoły. Całkowity dochód ze sprzedaży owoców:
700 zł przekazaliśmy osobie potrzebującej wsparcia.
Wszystkim, którzy zakupili nasze produkty, serdecznie dziękujemy!!!
Zbiórkę przeprowadzili uczniowie klasy 2e.
Opiekę nad akcją sprawowali nauczyciele: Dorota Pinczuk i Joanna Szyc

owoce