• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole

den 2018 28Nauka jest niekończącą się podróżą - te słowa stały się hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które w naszej szkole miały miejsce 12 października. Głównym punktem miejskich obchodów Dnia Nauczyciela była akademia, która odbyła się w hali sportowej ZSO nr 3. Rozpoczęło ją wystąpienie pana Przemysława Olesiejuka Dyrektora ZSO nr 3, który złożył życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, a także przedstawił przybyłych na uroczystość gości: p. Dariusza Stefaniuka Prezydenta Miasta Biała Podlaska, p. Henryka Grodeckiego I Zastępcę Prezydenta Miasta Biała Podlaska, p. Mieczysława Najdyhora Naczelnika Wydziału Edukacji UM Biała Podlaska, ks. Dziekana Mariana Daniluka, ks. Kanonika Andrzeja Biernata,  ks. mitrata Aleksy’ego Andrejuka, p. Małgorzatę Kadłubowską wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatury w Białej Podlaskiej, p. Teresę Sidoruk Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP oraz posła Marcina Duszka.

Następnie głos zabrał p. Dariusz Stefaniuk Prezydent Miasta Biała Podlaska, który składając życzenia wszystkim nauczycielom, podkreślił wagę wykonywanego przez nich zawodu, a także niewątpliwy udział w kształtowaniu kolejnych pokoleń Bialczan. Pan Prezydent wręczył też nagrody najbardziej zasłużonym nauczycielom ze wszystkich bialskich szkół.

Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie przez p. Przemysława Olesiejuka Dyrektora ZSO nr 3 grupy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych za szczególny trud i zaangażowanie, jakie wkładają w swoją pracę. Akademię zakończyła część artystyczna przygotowana przez klasę II LO pod opieką p. Elwiry Maksymiuk z udziałem uczniów klas V-VI pod opieką p. Anny Zdunek, a także zespołu cheerleaderek złożonego z uczennic klasy IV b, którego opiekunem jest p. Dorota Sokowska.

Tego dnia życzeniom i miłym słowom nie było końca, dlatego twarze nauczycieli
i uczniów rozjaśniały uśmiechy. Życzymy wszystkim członkom naszej szkolnej społeczności, aby towarzyszyły nam one nie tylko od święta, ale i każdego, powszedniego dnia.

Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
Miejskie obchod...
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.