Program unijny „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców

Szkoła podjęła działania umożliwiające przystąpienia do projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

W ramach Projektu realizowane będą działania umożliwiające dzieciom i młodzieży rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, obejmujących m.in. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, językowe, rozumienia, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, pracy zespołowej.

Rodziców uczniów zainteresowanych ofertą projektu prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i załącznikiem 1b- formularzem zgłoszeniowym ucznia, oraz jak najszybsze zgłoszenie do procesu rekrutacyjnego u wychowawcy klasy. Termin złożenia wypełnionego przez rodzica formularza 1 b u wychowawcy do dnia 09.10.2018.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców

Formularz zgłoszeniowy do projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców-uczeń