• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Program unijny „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców

Szkoła podjęła działania umożliwiające przystąpienia do projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

W ramach Projektu realizowane będą działania umożliwiające dzieciom i młodzieży rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, obejmujących m.in. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, językowe, rozumienia, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, pracy zespołowej.

Rodziców uczniów zainteresowanych ofertą projektu prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i załącznikiem 1b- formularzem zgłoszeniowym ucznia, oraz jak najszybsze zgłoszenie do procesu rekrutacyjnego u wychowawcy klasy. Termin złożenia wypełnionego przez rodzica formularza 1 b u wychowawcy do dnia 09.10.2018.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców

Formularz zgłoszeniowy do projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców-uczeń

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.