• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Dzień Języków Obcych w naszej szkole

20180926 08332626 września w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków, włączając się w dzieło Rady Europy, która szczególnie w tym dniu zachęcała Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych – niezależnie od wieku. Wydarzenia organizowane 26 września miały uświadamiać istotne znaczenie wielojęzyczności w jednoczącej się Europie.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w różnych przedsięwzięciach, mających na celu popularyzację języków obcych, w szczególności zaś języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego. Pani M. Adamiuk, pani A. Dzyr-Jakubiec i p. A. Zdunek rozstrzygnęły konkurs plastyczny ogłoszony pod hasłem „Welcome to Great Britain” w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III i klas IV-VIII. W kategorii klas młodszych I miejsce zajęła Ewa Stężała, II miejsce – Pola Beymert i Gabriel Kuliczanka, III miejsce – Michał Kulpa i Karolina Wrzosek. Wszystkie dzieci to uczniowie klasy Ib. W kategorii klas starszych I miejsce zajęła Oliwia Zbarachewicz z kl. 6a, II miejsce – Amelia Serhej z kl. 4a, III miejsce – Igo Pietrow z kl. 5a, wyróżnienia zaś otrzymały: Magdalena Rogoźnicka z kl. 6a i Claudia Dadun z kl. 5b, Dominika Saczuk z kl. Vb oraz Marta Stężała z kl. VIa. Ponadto p. M. Adamiuk przeprowadziła w klasie IVa konkurs o kulturze Wielkiej Brytanii na platformie internetowej KAHOOT, p. A. Dzyr-Jakubiec konkurs gramatyczny z j. angielskiego w klasie VIII i III gimnazjum, a p. B. Ziemba quiz o Rosji w klasach III gimnazjum. Uczniowie naszej szkoły mogli też przejrzeć wiele ciekawych albumów, projektów, udostępnionych im w ramach wystawy „Languages around the World”, czyli „Języki świata”.

Mamy nadzieję, że ten dzień utrwali w naszych uczniach przekonanie, że języki obce są oknem na świat… świat niezwykle ciekawy, mieniący się barwami różnych kultur, tradycji, historii.

Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole
Dzień Języków O...
Dzień Języków Obcych w naszej szkole Dzień Języków Obcych w naszej szkole

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.