• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Plac rekreacyjny Jedyneczka

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Rodzice naszej szkoły napisali projekt obywatelski „Plac rekreacyjny Jedyneczka”, który został zakwalifikowany do głosowania  w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska na rok 2019.

Zwracamy się z serdeczną prośbą na zagłosowanie na niniejszy projekt. Potrzebujemy Państwa głosów, żeby został on zrealizowany.

Głosowanie na propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska odbędzie się w terminie:

od 27 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r.
elektronicznie na stronie:  www.bo.bialapodlaska.pl

od 27 sierpnia do 10 września 2018 r.
na kartach do głosowania, które możecie Państwo wydrukować ze strony:

https://bo.bialapodlaska.pl/wp-content/uploads/2018/08/KARTA-DO-G%C5%81OSOWANIA-2-1.pdf

Karty do głosowania przekażemy również Państwu za pośrednictwem dzieci w dniu 3 września.

Do udziału w głosowaniu uprawnione są osoby zamieszkujące na terenie Miasta Biała Podlaska, które w chwili głosowania mają ukończone 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 r. ż. należy wpisać dane rodzica/opiekuna prawnego i podpisać oświadczenie).

Osoba głosująca oddaje swój głos na dwie propozycje projektów na obszarze całego miasta bez względu na obszar zamieszkania.
Uwaga! Nie można oddać głosów na dwie propozycje projektów z tego samego obszaru!

Lista projektów, na które możecie Państwo oddać głos znajduje się na stronie: https://bo.bialapodlaska.pl/wp-content/uploads/2018/08/lista-projekt%C3%B3w-zakwalifikowanych-1.pdf

Nasz projekt „Plac rekreacyjny Jedyneczka” to nr 10
w obszarze 3.

Wypełnione przez Państwa karty do głosowania będziemy zbierać w szkole do 9 września, gdyż dzień później mija termin ich składania w UM Biała Podlaska.

Uwaga!

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) głosy oddane kilka razy przez tą samą osobę (na kartach do głosowania lub/i przez Internet);
2) głosy oddane tylko na jedną propozycję;
3) głosy na kartach wypełnionych niepoprawnie lub nieczytelnie;
4) na karcie nie podpisano oświadczenia;
5) w przypadku osób poniżej 18 roku życia na karcie nie wpisano danych rodzica/opiekuna prawnego i/lub nie podpisał on oświadczenia;
6) głosy oddane przez osoby nieuprawnione, nie wymienione w §7 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska.

Z góry dziękujemy za wsparcie projektu, który ma służyć Państwa dzieciom i naszej szkole przez długie lata!

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.