• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

sam 206222 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Poprzedniego dnia wręczono wyróżnienia uczniom klas I-IV, którzy uzyskali na koniec roku najlepsze wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. W piątek żegnano zaś oficjalnie uczniów klas V-VII, wręczając tym najlepszym nagrody książkowe i dyplomy. Wyróżniono nie tylko uczniów z wysokimi średnimi ocen, ale także tych, którzy mimo słabszych wyników w nauce uzyskali wzorowe zachowanie.

Tego dnia pożegnaliśmy również panią dyrektor Małgorzatę Kaczmarczyk i panią wicedyrektor Joannę Golach, które zdecydowały się odejść na emeryturę. Łzy wzruszenia i słowa wdzięczności za lata wspólnej pracy z gronem pedagogicznym ZSO nr 3 oraz pracownikami administracji i obsługi, opieki nad uczniami od oddziału przedszkolnego aż po licealistów, budowania relacji z rodzicami na zasadach wzajemnego szacunku i współodpowiedzialności za dobro dzieci – to wszystko towarzyszyło przemówieniom kierowanym w stronę obu pań dyrektor.

Po uroczystym zakończeniu roku szkolnego uczniowie rozeszli się do klas, w których wychowawcy wręczyli im świadectwa. Ten moment ostatecznie zakończył rok szkolny 2017/18, a jednocześnie rozpoczął upragnione przez wszystkie dzieci wakacje.

Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie rok...
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.