Wyniki dyktanda z j. angielskiego

Wyniki dyktanda z j. angielskiego