• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Wyprawa klas czwartych na lodowisko

20180124 100205Korzystając z zimowej aury i kilkustopniowego mrozu klasy czwarte pod opieką p. Anny Zdunek, p. Dariusza Denickiego i grupy rodziców wybrały się na lodowisko przy SP nr 9. Radości było co nie miara. Silna grupa uczniów wykazała się dużymi umiejętnościami łyżwiarskimi i dzielnie wspierała tych, którzy stawiali na lodzie pierwsze kroki, zaliczając nieraz twarde lądowanie. Jedni i drudzy przyznali jednak zgodnie, że aktywnie spędzony czas na świeżym powietrzu w fajnym towarzystwie to świetna odmiana w dobrze im znanej szkolnej codzienności.

Wyprawa klas cz...
Wyprawa klas czwartych na lodowisko Wyprawa klas czwartych na lodowisko
Wyprawa klas cz...
Wyprawa klas czwartych na lodowisko Wyprawa klas czwartych na lodowisko
Wyprawa klas cz...
Wyprawa klas czwartych na lodowisko Wyprawa klas czwartych na lodowisko
Wyprawa klas cz...
Wyprawa klas czwartych na lodowisko Wyprawa klas czwartych na lodowisko
Wyprawa klas cz...
Wyprawa klas czwartych na lodowisko Wyprawa klas czwartych na lodowisko
Wyprawa klas cz...
Wyprawa klas czwartych na lodowisko Wyprawa klas czwartych na lodowisko

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.