• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Kalendarz


KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2011/2012

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2011 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2011 r.

 

Ferie zimowe:

30 stycznia - 12 lutego 2012 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

5 - 10 kwietnia 2012 r.

 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach podstawowych

3 kwietnia 2012 r.

 

5 czerwca 2012 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:

31 października 2011 r.

3 kwietnia 2012 r.

2 maja 2012 r.

4 maja 2012 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

29 czerwca 2012 r.

 

Ferie letnie

30 czerwca - 31 sierpnia 2012 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. Nr  46, poz. 432 z późn. zm).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.